COVID-19: PREGUNTES FREQÜENTS

En aquest apartat anirem penjant respostes a preguntes que ens van sorgint aquests dies de incertesa i adaptació constants. Si ens voleu plantejar qüestions o aportar informació a les respostes, ho podeu fer a través del mail carrilet@carrilet.org i intentarem trobar la informació i compartir-la el més aviat possible.

___________________________________________________________________________________

QUÈ PASSA SI UNA PERSONA AMB TEA REQUEREIX D’UN INGRÉS HOSPITALARI PER COVID-19?

10.04.20

En els casos probables i confirmats que requereixin ingrés hospitalari, i siguin persones usuàries de la targeta Cuida’m, s’ha de facilitar l’acompanyament per part del familiar (l’acompanyant ha de ser a tota hora la mateixa persona), sempre que la situació clínica ho permeti (per exemple, l’ingrés a l’UCI no està permès).

Les mesures de prevenció de l’acompanyant consisteixen, sempre que sigui possible, amb el següent:

 • Ús de l’equip de protecció personal que es faciliti en el centre.
 • Rentat sovint de mans.
 • Després de manipular objectes, cal evitar tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat les mans abans, amb sabó o solució alcohòlica (higiene mans amb alcohol).
 • En cas de retorn al domicili per part de l’acompanyant durant l’hospitalització, cal fer autoaïllament de convivents i veïns (aïllament domiciliari).

Una vegada tingui lloc l’alta al domicili, s’han de seguir les recomanacions d’aïllament domiciliari durant 14 dies i el seguiment està supervisat pels centres d’atenció primària.

Informació extreta del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania

___________________________________________________

QUINS SÓN ELS CRITERIS PER SORTIR AL CARRER AMB EL MEU FILL/A AMB TEA? QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PORTAR?

25.03.20

Les persones amb TEA que poden presentar alteracions conductuals que es poden agreujar degut al confinament, podran sortir al carrer prenent les següents mesures de seguretat i prevenció:

 • Hauran d’anar acompanyades d’una sola persona.
 • Hauran de complir les mesures de distanciament social recomanades per les autoritats sanitàries.
 • És recomanable que portin alguna de la següent documentació acreditativa del trastorn:

o El certificat oficial de reconeixement de la discapacitat, si es té.

o La prescripció d’un professional de la sanitat, si es té.

o Informes mèdics, psicològics o socials complementaris en els quals es descriguin les necessitats individuals, si es tenen.

Les persones amb TEA poden sortir al carrer com tota la ciutadania per a desenvolupar les activitats autoritzades per l’article 7 del Reial decret 463/2020:

 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a centre, servei o establiment sanitari.
 • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial.
 • Retorn al lloc de residència habitual.
 • Assistència o atenció a persones grans, menors d’edat, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitat financera o d’assegurança.
 • Causa de força major o situació de necessitat .

Aquesta última seria la que justificaria que les famílies puguin sortir al carrer amb el seu fill/a.

Al sortir al carrer cal portar també el “Certificat autoresponsable”, marcant la casella corresponent. El podeu omplir al següent enllaç. Es pot omplir i guardar aquest certificat al mòbil, no és necessària la seva impressió.

Tots dos documents (acreditació diagnòstic i certificat autoresponsable) s’hauran de mostrar a la Guàrdia Urbana i/o als Mossos si són requererits.

___________________________________________________

QUINES ACTIVITATS PUC FER? PODEN LES PERSONES AMB TEA SORTIR AL CARRER?(II)

19.03.20

Segons l’últim qüestionari de restriccions d’activitats de Protecció Civil pel COVID-19 a Catalunya, en el punt 7 de l’apartat de mobilitat es detalla:

7. Tinc un familiar a càrrec amb discapacitat / TEA que requereix sortir al carrer. Puc?
Si és imprescindible fer-ho per prescripció de professional sanitari o social, porteu a sobre el
certificat de discapacitat i/o la prescripció del professional.

A continuació us adjuntem el document complert, per que estigueu informats de les últimes indicacions: Qüestionari-restriccions-covid19-v20200318-19-h-2.

___________________________________________________

QUÈ PASSA AMB LES PREINSCRIPCIONS I LA MATRICULACIÓ PEL CURS VINENT?

18.03.20

Segons s’informa a la pàgina web del Departament d’Educació, s’“ajornen tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments.

El Departament està treballant per tal que els diferents processos de preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les garanties. Al mateix temps, es treballa per tal d’adequar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals”.

El Departament informarà del nou calendari d’actuacions tant aviat com li sigui possible.

Us anirem informant a través d’aquest canal i de tots aquells que tenim establerts amb les famílies que esteu pendents de realitzar les preinscripcions pel curs vinent (mails, contacte telefònic,…) de tota la informació que vagi sorgint relativa al nou calendari i procediments.

Informació extreta de la nota de premsa del Departament d’Educació i de la nostra Assessoria Jurídica Cases-Alemany: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383993

___________________________________________________

PODEN LES PERSONES AMB TEA SORTIR AL CARRER?

16.03.20

El dissabte 14 de març es va publicar al BOE el Real Decret de les mesures de l’Estat d’Alarma que ha entrat en vigor i que s’allargarà 15 dies.

Dins les mesures aprovades, l’article 7 d’aquest Decret fa referència a la limitació de la llibertat de circulació de les persones.

L’article no recull de forma explícita la possibilitat de que les persones amb discapacitat en general i de forma específica les persones amb TEA puguin sortir al carrer.

La Dirección General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha sol·licitat al Govern d’Espanya que concreti aquesta normativa per donar cobertura al fet que les persones amb discapacitat, amb més necessitat de passejar per tranquil·litzar-se, puguin sortir al carrer en aquells casos en que la permanència indefinida en el seu domicili pugui suposar alteracions significatives del seu comportament o afeccions greus del seu benestar psicofísic i personal.

Tot i aquesta indefinició i el risc de sanció que pot comportar sortir al carrer, des d’Autismo España recomanen a aquelles famílies que voluntàriament vulguin sortir que:

· “Portin amb elles el certificat de discapacitat”

· “Invoquin el propi article 7 del Real Decret, que en les seves lletres g) i h) avala la circulació per via pública per causa de força major o situació de necessitat per causa justificada”

En els casos que no disposeu del certificat de discapacitat us recomanem que porteu un certificat d’un professional que acrediti la discapacitat i el diagnòstic del vostre fill/a.

Algunes famílies de Carrilet ja ens han informat que aportant el certificat de discapacitat no els han posat cap problema per seguir al carrer quan algun agent els ha aturat i que aquests tenen instruccions de facilitar aquestes sortides.

Informació extreta de la web de Autismo España: http://www.autismo.org.es/actualidad/articulo/que-dice-el-real-decreto-del-covid-19-sobre-la-continuidad-de-las-intervenciones

___________________________________________________

QUÈ PASSA AMB LES BEQUES MENJADOR?

16.03.20

El Departaments d’Educació vol garantir els ajuts de menjador a tot l’alumnat beneficiari de les beques de menjador del Departament d’Educació (diferents de les beques MEC del Ministerio de Educación).

Per fer-ho s’habilitaran targetes moneder per a les famílies dels menors beneficiaris d’aquestes beques a través d’un acord amb La Caixa.

Per a cada família es carregarà la targeta amb l’import de la prestació diària, pel total de dies que duri el tancament.

Les targetes moneder es començaran a distribuir a partir dels propers 2 o 3 dies, a través dels Ajuntaments i dels Consell Comarcals. S’està acabant de decidir com serà el procediment per fer possible el lliurament a les famílies i properament es concretaran les instruccions definitives.

Aquesta mesura serà efectiva fins que el Govern de la Generalitat suspengui les mesures preventives extraordinàries adoptades en el marc de l’activació del Pla d’Actuació del PROCICAT per malalties emergents en motiu de l’impacte del COVID-19.

Informació extreta de la nota de premsa del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=383959

0 Respostes a “COVID-19: PREGUNTES FREQÜENTS”


 1. Cap Comentari

Afegeix un Comentari

He llegit la política de protecció de dades i accepto les condicions