Fa molt temps que Carrilet, a través dels seus professionals especialitzats en Trastorns Generalitzats del Desenvolupament, ha anat donat respostes a les necessitats formatives, d’assessorament i supervisió de diferents equips de professionals de la xarxa socio-sanitària i educativa i a estudiants de grau superior.

La realitat canviant del sector ha fet que aquestes demandes hagin anat en augment i que Carrilet s’hagi proposat establir un conjunt d’activitats formatives més o menys estables, amb la confiança de que els anys d’experiència i l’especificitat de la població amb la que treballem ens avalen.

El Centre de Formació i Recerca Carrilet específic sobre TEA, va néixer amb la intenció de ser un espai de referència en la formació tant de professionals que estan en actiu, i que en la seva pràctica treballen amb persones amb TEA, com dels estudiants de magisteri, psicologia, psicomotricitat, educadors,… que s’estan preparant per poder treballar amb aquesta població.

També per realitzar propostes formatives per a famílies, ja que hem pogut valorar que existeix aquesta necessitat per part dels pares i mares, i fins i tot avis i germans.

Proposem diferents modalitats formatives en funció del col·lectiu a les que van dirigides, alhora que realitzem col·laboracions puntuals amb aquelles persones i institucions que sol·licitin els nostres serveis d’assessorament i suport.

  • Supervisió i formació d’equips professionals
  • Supervisió individual
  • Assessorament i suport a familiars i professionals
  • Observació, valoració i orientació de casos.

Si estàs interessat en algun d’aquests serveis fes-nos-ho arribar a través del correu: formacio@carrilet.org

Per altra banda, des del 2012 hem impulsat diversos projectes de recerca amb un doble objectiu: avaluar la nostra pràctica professional i col·laborar en el desenvolupament de coneixements entorn els Trastorns de l’Espectre Autista i de les formes més adequades i profitoses de intervenció.

Per dur a terme tots aquests projectes de formació i recerca, Carrilet disposa d’un equip consolidat de professionals del món clínic i acadèmic.

Jornada Neurones Mirall 2013 (5) Jornada Neurones Mirall 2013 (2)