Activitats formatives realitzades

 • CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ:

MUSICOTERÀPIA I TEA: TROBADES, CREACIÓ I EXPERIÈNCIES COMPARTIDES A TRAVÉS DE LA MÚSICA

La música és un llenguatge comú a tots, que constitueix una de les formes més universals de comunicació entre els éssers humans.

En aquests curs ens hem apropat a la possibilitat d’utilitzar la música, i el so en general, com un facilitador de la relació i la comunicació amb els infants amb TEA. Ho hem fet a través de veure vídeos d’experiències reals, però també a partir de la reflexió personal i l’experimentació. Ha estat tota una experiència individual i grupal!

Hem posat al infant amb TEA al centre de les nostres reflexions i l’hem fet sonar, donant direcció i intenció comunicativa a tots els seus moviments i gestos, per arribar plegats a una comunicació autèntica, partint sempre del que el infant és i ens porta.

Patxi del Campo: Musicoterapeuta y director del Instituto Música, Arte y Proceso de Vitoria-Gasteiz.

Sheila  Pereiro: Musicoterapeuta del Instituto Música, Arte y Proceso de Vitoria-Gasteiz i de la Asociación Autismo Araba.

MUSICOTERÀPIA I TEA

SUPERVISIÓ DEL TREBALL TERAPÈUTIC I EDUCATIU AMB NENS I ADOLESCENTS AMB TEA

Aquest seminari és un espai de reflexió entorn a la intervenció amb els infants i adolescents amb TEA. Pretén ajudar a entendre les dificultats de la pràctica i les possibilitats en la intervenció, basant-nos en els coneixements existents sobre el funcionament mental de l’autisme, des de la visió psicodinàmica.

Es parteix de les experiències que aporten els membres del grup en relació a casos que els preocupen o inquieten. Les sessions són dinàmiques i vivencials, lligant els aspectes pràctics amb els teòrics.

La docent del seminari és:

Mònica Recio: Psicòloga, artterapeuta i mestra d’educació especial.

SEMINARI SUPERVISIÓ CARRILET

LA COMUNICACIÓ EN INFANTS AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA

(2 edicions)

Els infants amb TEA presenten trastorns en la relació, la comunicació i el llenguatge. Al curs s’han analitzat les dificultats que presenten aquests infants i s’han donat estrategies per poder pensar activitats per treballar aquests aspectes.

Les docents del curs han estat:

Sònia González: Diplomada en Magisteri Educació Especial i Màster en Logopèdia. Logopeda i directora del Centre Educatiu i Terapèutic CARRILET.

Paloma Muñoz: Diplomada en Magisteri i en Logopèdia. Postgrau en TEA. Màster en Neuro-rehabilitació i Estimulació Cognitiva. Logopeda en el Servei de Tractaments CARRILET.

Fernanda Pallàs: Llicenciada en Pedagogia Terapèutica i Postgrau en Logopèdia. Logopeda del Centre Educatiu i Terapèutic CARRILET i del centre Alba.

COMUNICACIÓ EN INFANTS AMB TEA

SEMINARI DE SUPERVISIÓ: TERÀPIA PSICOMOTRIU AMB INFANTS AMB TEA

A través de la comprensió del funcionament mental primari i del funcionament del TEA, s’ha reflexionat sobre les intervencions basades en la Psicomotricitat psicodinàmica.

Les sessions han constat d’una part teòrico-reflexiva, partint de la lectura prèvia d’un article, i d’una segona part de supervisió de casos.

La docent del seminari ha estat Àngels Morral: Psicomotricista i terapeuta de CARRILET.

TERÀPIA PSICOMOTRIU: SUPERVISIÓ

LA INTERVENCIÓ PRECOÇ EN ELS TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA EN ELS PRIMERS ANYS DE VIDA

(2 edicions)

Sabem que una intervenció precoç en els primers anys de vida és molt important pel desenvolupament
futur dels infants.
Detectar els signes precoços d’autisme ens permetrà oferir aquesta intervenció el més aviat
possible per tal de poder remetre o disminuir les senyals d’alarma i canviar aspectes de l’estil
relacional dels pares.
El curs ha ofert una mirada des de la clínica i les neurociències. S’han presentat diferents models terapèutics i tipus d’intervencions pares–nens específics per a infants amb TEA en els primers anys de vida.
El mòdul ha combinat explicacions teòriques amb la presentació d’investigacions recents, vídeos
amb suport il·lustratiu i material clínic.

Curs d’especialització en autisme de 15 hores realitzat en dues sessions. S’han realitzat dues edicions d’aquest curs una el curs 2015-16 i l’altra el 2016-17.

Les docents del curs han estat:

Marina Mestres Martorell. Psicòloga i fisioterapeuta. Coordinadora del Centre de Formació i Recerca CARRILET. Formació en Parent-Infant Psychotherapy, Londres.

Lourdes Busquets Ferre. Psicoterapeuta acreditada per la EFPA i delegada europea de nens i adolescents EFPP. Cdiap-Equip 40. Formació en Parent-Infant Psychotherapy, Londres.

Dra. Júlia Miralbell Blanch. Neuropsicòloga. Centre de Formació i Recerca CARRILET. Departament de psiquiatria i psicobiologia de la Universitat de Barcelona.

INTERVENCIÓ PRECOÇ

LA DETECCIÓ DELS SIGNES D’ALARMA DE L’ESPECTRE AUTISTA DURANT ELS PRIMERS ANYS DE VIDA

(3 edicions)

Les senyals d’alarma pròpies del TEA es poden detectar durant els primers mesos de vida. Una detecció precoç facilita una intervenció exitosa.

A través de la comprensió de les etapes del desenvolupament pròpies d’una evolució normal i del funcionament mental de la persona amb TEA, s’han explicat quines són les senyals d’alarma a les que cal estar atent.

El mòdul ha combinat la introducció i descripció dels signes d’alarma, la presentació de investigacions recents i de material clínic i la utilització de vídeos de casos reals com a material il·lustratiu. S’ha facilitat un dossier amb el material presentat, bibliografia i webs de interès.

Curs d’especialització en autisme de 15 hores realitzat en dues sessions. S’han realitzat dues edicions d’aquest curs una el curs 2014-15 i l’altra el 2015-16.

Les docents del curs han estat:

Marina Mestres Martorell. Psicòloga i fisioterapeuta. Coordinadora del Centre de Formació i Recerca CARRILET. Formació en Parent-Infant Psychotherapy, Londres.

Lourdes Busquets Ferre. Psicoterapeuta acreditada per la EFPA i delegada europea de nens i adolescents EFPP. Cdiap-Equip 40. Formació en Parent-Infant Psychotherapy, Londres.

Dra. Júlia Miralbell Blanch. Neuropsicòloga. Centre de Formació i Recerca CARRILET. Departament de psiquiatria i psicobiologia de la Universitat de Barcelona.

SIGNES D’ALARMA EN TEA

A cada edició dels diferents cursos d’especialització han assistit uns 30 professionals de diferents equips: estimulació primerenca, centres de salut d’atenció primària, llars d’infants,…

 • 1a, 2a i 3a Edició del Seminari CARRILET-SEP (institut de Psicoanàlisi de Barcelona):
  Cursos 2015-16, 2016-17 i 2017-18

“APROFUNDIMENT EN LA PSICOTERÀPIA PSICODINÀMICA DE NENS AMB TEA”

 • 1a, 2a, 3a i 4a Edició del Seminari CARRILET-SEP (institut de Psicoanàlisi de Barcelona):
  Cursos 2012-13, 2013-14, 2014-15 i 2015-16

“COMPRENSIÓ DEL FUNCIONAMENT MENTAL AUTISTA: ABORDATGES TERAPÈUTICS I EDUCATIUS”

 • 1a, 2a i 3a Edició del Curs d’extensió universitària a Blanquerna:
  Cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15

“L’ESPECTRE AUTISTA: COMPRENSIÓ, DIAGNÒSTIC I ABORDATGE EDUCATIU I TERAPÈUTIC”

 • 2es Jornades d’Especialització Carrilet - Neurones Mirall. Octubre 2012
Aquest any 2012 la Jornada d’Especialització Carrilet es va realitzar el passat 27 d’octubre a l’auditori de la Facultat de Blanquerna. Aquesta vegada les jornades van girar al voltant de les Neurones Mirall, el seu paper en el desenvolupament de l’infant i les implicacions que el seu coneixement pot tenir en diferents àmbits d’intervenció i en la comprensió dels Trastorns de l’Espectre Autista.
La jornada pretenia establir ponts entre la neurociència i les pràctiques clíniques i educatives, ja que entenem que podem retroalimentar-se les unes a les altres i aportar nous coneixements, que ens permetin millorar la qualitat de vida de les persones que tractem en les diferents institucions sanitàries i educatives en les que treballem.
La jornada va ser un èxit de convocatòria, ja que hi van assistir 370 professionals de 105 institucions diferents de la xarxa socio-sanitària i educativa de Catalunya.
Jornada Neurones Mirall 2013 (2) Jornada Neurones Mirall 2013 (3)
El Dr. Ramón Mª Nogués ens va endinsar de forma didàctica i engrescadora en el món de la neurologia relacionada amb les emocions i les relacions interpersonals; el Dr. Marco Iacoboni ens va explicar més en profunditat el paper de les neurones mirall en relació als Trastorns de l’Espectre Autista i en la videoconferència de la tarda va poder respondre els dubtes en relació a les neurones mirall generats al llarg de la jornada.
Jornada Neurones Mirall 2013 (4) Jornada Neurones Mirall 2013 (8)
També vem poder veure diferents aplicacions clíniques, per les que la descoberta de les neurones mirall pot tenir conseqüències directes, tant en la millora dels tractaments, com en la comprensió de les seves conseqüències.
L’Eulàlia Arias, l’Elena Fieschi i la Marina Mestres, membres de l’equip de recerca de Carrilet, ens van presentar el seu treball de recerca sobre els avantatges d’incloure la imitació sistemàtica i significativa en el setting psicoterapèutic amb infants amb autisme. Van presentar uns resultats preliminars del seu treball i van mostrar el sistema de categories observacionals que estan creant.
Jornada Neurones Mirall 2013 (5) Jornada Neurones Mirall 2013 (6)
A la tarda vem poder escoltar les experiències de Remei Tarragó i Maite Mañosa en relació a l’aplicació dels coneixements sobre neurones mirall en el camp dels infants prematurs i l’experiència de Patxi del Campo en relació a la importància dels processos de diàleg, la imitació i la creació compartida en els tractaments musicoterapèutics amb persones adultes amb TEA.
Jornada Neurones Mirall 2013 (7) En el marc d’aquesta jornada també vem aprofitar per fer un merescut homenatge a la Dra. Llúcia Viloca, psiquiatra i fundadora de Carrilet, per tota la seva trajectòria i dedicació, tant humana com professional, a la nostra entitat.
A la jornada també es va presentar el llibre “Comprensión y abordaje educativo y terapéutico del TEA” escrit per l’equip de Carrilet i publicat per l’editorial Horsori, que s’ha dedicat a la Dra. Viloca.
 • 1es Jornades d’Especialització Carrilet. Octubre 2011
L’any 2011 la Jornada d’Especialització Carrilet va ser a càrrec de la Dra. STELLA ACQUARONE sota el títol “TEA: Senyals Primerenques de desregulació”
Les jornades van resultar un èxit de participació amb l’assistència de més de 200 professionals de diferents entitats de la xarxa socio-sanitària i social de Catalunya TEA: SENYALS PRIMERENQUES DESREGULACIÓ TEA: SENYALS PRIMERENQUES DE DESREGULACIÓ
La dra. Acquarone va compartir amb l’auditori els seus coneixements sobre els signes pre-autistes d’alarma que poden aparèixer en nadons molt petits i que requeririen, segons Acquarone, una intervenció molt precoç i intensiva per evitar la cronificació dels mateixos i el desenvolupament de trastorns, entre ells el Trastorn de l’Espectre Autista.
Alhora va presentar la seva metodologia de treball i diferents modalitats de intervenció pares-bebès.
Si voleu tenir més informació sobre la Dra. Acquarone i el seu mètode de treball podeu consultar el següent enllaç:
 • 1es Jornades de Formació sobre Trastorns Generalitzats del Desenvolupament
Durant el curs 2007-2008 Carrilet va organitzar les 1es Jornades de Formació Sobre Trastorns Generalitzats del Desenvolupament de les quals, degut a l’èxit de la convocatòria, es van haver de fer dues edicions. Les jornades giraven al voltant de tres eixos principals:
Jornades TGD
- Conceptes teòrico-clínics fonamentals del TGD.
- Intervenció amb famílies.
- Modalitats d’escolarització i propostes didàctiques.
La primera edició es va realitzar a la seu de Carrilet i la segona al Palau Robert de Barcelona, i entre les dues van assistir més de 200 professionals dels camps de l’educació i la salut mental principalment.
 • Grups de supervisió educativa, psicomotriu i clínica sobre TGD 08-09 i 09-10