LLIBRES:

- Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet (2012). Comprensión y abordaje educativo y terapéutico del TEA. Barcelona: Horsori. Les autores del llibre han estat les professionals de Carrilet: Alcácer, B; Farrés, N; González, S; Mestres, M; Monreal, N; Morral, A i Sánchez, E.

- Viloca, LL. (2012). El niño autista: detección evolución y tratamiento. Barcelona: Col·leccions Carrilet.

CAPÍTOLS:

- Monreal, N. i Prat, M. (2014). Escenoterapia con niños autistas. A Cabré, V. (comp.) Escenoterapia. Aplicaciones clínicas y educativas. Barcelona: Herder.

- Viloca, Ll. i Coromines, J. (2008). L’ansietat catastròfica: procés de simbolització i d’interpretació. A Coromines et al. (comp.) Processos mentals primaris. Implicacions psicopatològiques i consideracions tècniques.. Barcelona: Fundació Orienta.

ARTICLES:

- Vaimberg, L.y Busquets, L; Basañez, M;Blas, R; Pàmies, C; Serras, L; Vidal, R y Villanueva, R. (2020). Estimación de la prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista en centros de atención precoz en Cataluña. Revista de Psicoaptología y Salud Mental del Niño y del Adolescente, 35, 25-38.

- Venturella, M; Orobitg, C. i Busquets, L. (2020). Atenció a domicili: una intervenció terapèutica familiar. Revista Eipea, 8, 42-48.

- Busquets, L; Mestres, M. i Miralbell, J. (2019). No em necessita: els senyals d’alarma del trastorn de l’espectre autista durant els primers anys de vida. Revista Eipea, 6, 60-63.

- Busquets, L; Sánchez, M; Miralbell, J; Ballester, J; Mestres, M. y Sabrià, J. (2019). Detección precoz del TEA en la consulta pediátrica: un proyecto piloto en la red pública. Revista de Psicoaptología y Salud Mental del Niño y del Adolescente, 33, 9-21.

- Busquets, L; Miralbell, J; Muñoz, P; Muriel, N; Español, N; Viloca, L. i Mestres,M. (2018). Detección precoz del trastorno del espectro autista durante el primer año de vida en la consulta pediátrica. Pediatría Integral 2018; XXII (2): 105.e1-105.e6, Marzo 2018.

- Henrich, M; Morral, A. i Miralbell, J. Història d’una nena que jugava a construir-se a si mateixa. Desenvolupament de la identitat corporal d’una nena amb trastorn de l’espectre de l’autisme a través d’una psicoteràpia psicomotriu. Desenvolupa: La revista d’atenció precoç, 02/18.

- Morral, A. i Pallàs, F. (2017). Padovan desde una óptica relacional. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas Corporales, 42:163-175, novembre 2017.

- Equip Eipea. (2017). Carrilet: L’encontre entre l’atenció directa i la investigació. Revista Eipea, 3, novembre 2017.

- Viloca,LL (2017). Quaranta anys de treball amb autisme a Catalunya. Revista Eipea, 3, novembre 2017.

- Farrés, N. i Sandalinas, E. (2017). El repte del TEA lleu. El que la capacitat amaga. Ámbits de Psicopedagogia i Orientació, 47, 2a època, setembre 2017.

- Ortiz, B; Videla, L; Gich, I; Alcácer, B; Torres, D; Jover, I; Sánchez, E; Iglesias, M; Fortea, J i Videla; S. (2017). Señales de alarma precoces del trastorno del espectro autista en personas con síndrome de Down. Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down, 21(1):3-11, febrer 2017.

- Venturella, M. i Busquets, L. (2017). L’atenció a domicili en la petita infància. Una ajuda psicoanalítica integral. Revista Catalana de Psicoanàlisi, XXXIV/2, 69-86.

- Mestres, M. i Busquets, L. (2016). Los signos del autismo durante el primer año de vida: la detección a través de un caso clínico. Maremagnum. Autismo Galicia, núm.XX.

- Morral, A. (2016). El cuerpo del niño con Trastorno del espectro autista. Algunas ideas sobre la comprensión y el abordaje. Revista Entre Línias, 38, desembre 2016.

- Busquets, L. i Mestres, M. (2015). Els signes d’autisme durant el primer any de vida: la detecció a través d’un cas clínic. Revista Catalana de Psicoanàlisi, desembre 2015.

- Recio, M. (2015). Reflexiones sobre el Síndrome de Asperger. Revista Maremagnum, 19.

- Venturella, M; Arias, E; Cabré, V; Fieschi, E. i Farrés, N. (2015). Investigar la comunicación en el grupo: el desarrollo de un instrumento observacional para un grupo de hermanos de niños con TEA. Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 60, 2º semestre 2015.

- Viloca, LL; Sánchez, E. i Farrés, N. (2015). Abordaje psicoterapéutico-psicopedagógico. Intervención grupal en CARRILET, centro específico para niños con TEA. Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 59(1), 59-68, 1er semestre 2015.

- Arias, E; Fieschi, E; Castelló, C; Miralbell, J; Soldevila, A; Sánchez-Caroz, E; Anguera, MT; Mestres, M. (2015). Efectos de la imitación en la interacción social recíproca en un niño con trastorno grave del espectro autista grave. Revista de Psicoaptología y Salud Mental del Niño y del Adolescente, 25, 9-20.

- Arias, E; Fieschi, E; Castelló, C; Miralbell, J; Soldevila, A; Anguera, MT; Mestres, M. (2015). Investigar la comunicación en el grupo. El desarrollo de un instrumento observacional para un grupo de hermanos de niños con TEA. Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del NIño y del Adolescente, 60(2), 53-60.

- Arias, E; Fieschi, E; Castelló, C; Miralbell, J; Soldevila, A; Anguera, MT; Mestres, M. (2015). The use of imitation in psycontherapy in children with severe autism spectrum disorder: effects on social interaction. Revista de Psicopatología y Salut Mental.

- Arias, E; Fieschi, E. i Mestres, M. (2015). Disseny i aplicació d’una intervenció basada en la integració de l’ús de la conducta imitativa en un tractament psicoanalític per nens amb TEA. Revista Catalana de Psicoanàlisi, juny 2015.

- Ramírez, R; Matamoros, E; Miralbell, J; Sánchez, E. (2015).  Music as a Tool for Emotion Recognition in Autistic Children. Music Therapy Advances in Neuro-disbility III, London, Uk.

- Matamoros, E; Ramírez, R; Miralbell, J; Sánchez, E. (2015).  Encoding emotional states in ASD: Can music help autistic children identify emotions in faces?. International Workshop on Quantitative and Qualitative Music Therapy Research, Barcelona.

- Farrés, N. (2014). Confluència de les vessants educativa i terapèutica per al treball amb infants amb TEA: de l’emoció a la cognició. Desenvolupa: La revista de l’atenció precoç. http://www.desenvolupa.net/Ultims-articles/Confluencia-de-les-vessants-educativa-i-terapeutica-per-al-treball-amb-infants-amb-TEA-de-l-emocio-a-la-cognicio-Nuria-Farres-Marti-06-2014

- Alcácer, B. i Viloca; Ll. (2014). La psicoterapia piscoanalítica en personas con trastorno autista. Una revisión histórica. Temas de psicoanálisis, 7, Enero 2014. http://www.temasdepsicoanalisis.org/author/llucia-viloca/

- Arias, E; Castelló, C; Fieschi, E; Mestres, M; Soldevila, A. (2014). Investigación observacional: una experiencia de intervención en niños con TEA basada en la teoría de las neuronas espejo. Temas de psicoanálisis, 7, Enero 2014. http://www.temasdepsicoanalisis.org/author/eulalia-arias/

- González, S; Monreal, N; Morral, A; Recio, M; Vaimberg, T; Viloca; Ll. (2014). El tratamiento de niños con Trastorno del Espectro Autista. Aportación multidisciplinar del Centre Terapèutic Educatiu Carrilet. Temas de psicoanálisis, 7, Enero 2014. http://www.temasdepsicoanalisis.org/el-tratamiento-de-ninos-con-trastorno-del-espectro-autista-aportacion-multidisciplinar-del-centre-terapeutic%E2%80%95educatiu-carrilet/

- Alcácer, B; González, S; Sánchez, E; Viloca, Ll. (2013). Carrilet: un espazo físico e mental para a educación e tratamiento de menos con autismo. Revista Maremagnum, 17, 43-51.

- Arias, E. (2013). Comprensión y abordaje educativo y terapéutico del TEA. Recensión del libro de: Morral, A.; Alcàcer, B.; Sánchez, E.; Mestres, M.; Farrés, N.; Monreal, N.; González, S. (2012). Barcelona: Ed. Horsori. Revista de Psicoaptología y Salud Mental del Niño y del Adolescente, 21, 97-98.

- Arias , E. Mestres, M. (2012). Intervención grupal con pre-adolescentes con autismo de alto funcionamiento. Cuadernos de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 54, 53-60.

- Recio, M. Artteràpia en infants amb trastorns de l’espectre autista. Desenvolupa: La revista d’atenció precoç, 34. http://www.desenvolupa.net/Ultims-Numeros/Numero-34/Artterapia-en-infants-amb-trastorns-de-l-espectre-autista-Monica-Recio-Crespo

- Sanchís , R. De l’autosensorialitat a la paraula en contextos interactius. Desenvolupa: La revista d’atenció precoç, 33. http://www.desenvolupa.net/Ultims-Numeros/Numero-33/De-l-autosensorialitat-a-la-paraula-en-contextos-interactius-A.-R.-Sanchis-Franch

- Viloca, Ll. (2011). La mejor guardería tu casa. Criar saludablemente a un bebé. Recensión del libro de Torras de Beà, E (2010). Barcelona: Ed. Plataforma. Temas de Psicoanàlisi, 1, Gener 2011. http://www.temasdepsicoanalisis.org/resena/

- Viloca, Ll. Psicoanàlisi de nens amb un trastorn de l‘espectre autista (TEA) i amb Síndrome Asperger. Desenvolupa: La revista d’atenció precoç, 32.http://www.desenvolupa.net/Ultims-Numeros/Numero-32/Psicoanalisi-de-nens-amb-un-trastorn-de-l-espectre-autista-TEA-i-amb-Sindrome-d-Asperger-Llucia-Viloca

- Viloca, Ll. (2011). Aportacions punteres de la Dra. Júlia Corominas a la comprensió de l’autisme. Revista Catalana de Psicoanàlisi, XXVIII/1.

- Viloca, Ll. i Mundó, L. (2011). Trastornos de la personalidad. Estrucutras y sensorialidad primitiva: evoluciones psicopatológicas. Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente, 18, 105-112.

- Viloca, Ll. (2007). Freud i el nen. La psicoanàlisi infantil actual. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’esport de Blanquerna, any 2007, 237-245.

- Viloca, Ll. (2007). La prevenció en salut mental infantil, un repte per a la psicoanàlisi. Revista Catalana de Psicoanàlisi, XXIV/1-2, 97-113.

- Viloca, Ll. (2006). Comprendre el psiquisme creatiu, com ens ajuda?. Revista Catalana de Psicoanàlisi, XXIII/1-2.

- Morral, A. (2005). Los bebés prematuros y sus madres. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad.

- Viloca, Ll. i altres (2003). A evolución de comunicación nun neno autista e cambios rexistrades no spect. Revista Maremagnum, 6, 107-116.

PÓSTERS:

- Miralbell, J.; Pradell, E; Farrés, N; Alcàcer, B; Castelló, C; Vaimberg, T; Arias-Pujol, E i Mestres, M. Clinical and cognitive profiles in children with autism spectrum disorders: the experience of an specific educational center. 69ª jornada de primavera de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Barcelona, juny 2016.

- Mestres, M; Busquets, L; Miralbell, J.; Mestres, M. i Alcácer, B. Signes d’alarma en TEA en el primer any de vida. EDAI 2nd International Conference. Barcelona, 26-28 maig 2016.

- Miralbell, J.; Pradell, E; Farrés, N; Alcàcer, B; Castelló, C; Vaimberg, T; Arias-Pujol, E i Mestres, M. Perfiles clínicos y habilidades cognitivas en el trastorno del espectro del autismo: la experiencia en un centro educativo específico. EDAI 2nd International Conference. Barcelona, 26-28 maig 2016.

- Castelló C.; Miralbell, J.; Mestres, M.; Sánchez E.; Arias-Pujol E. Challenges in the IQ assessment of Autism Spectrum Disorder. 12th European Conference on Psychological Assessment. Donosti – Universidad del País Vasco. European Association of Psychological Assessment (EAPA). 17-20 juliol 2013.

- Castelló, C; Miralbell J, Mestres M, Sánchez E, Alcàcer B, Viloca LL, Arias-Pujol E. The Wechsler NonVerbal Scale as a global intelligence assessment tool in the autism spectrum disorder. 62a Jornada de primavera de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Barcelona. Juny 2013.