Un dels objectius principals del servei és oferir recursos complementaris als existents, especialment per infants i adolescents que estan escolaritzats en centres ordinaris, però que necessiten un tractament de suport que els permeti elaborar les seves dificultats.

  • Prevenir i tractar els Trastorns Mentals que apareixen a la infància, a fi d’evitar la cronificació de la malaltia i/o disminuir la gravetat en l’adolescència i en l’edat adulta.
  • Atendre, des d’una perspectiva dinàmica i amb un funcionament interdiciplinar, les necessitats psiquiàtriques, psicològiques i socials de les persones amb  Trastorn Generalitzats del Desenvolupament, Trastorn Mental Greu  i/o  Trastorn del Comportament,  a fi de millorar la seva qualitat de vida i de les seves famílies.
  • Aportar elements que complementin les tècniques de tractament i assistència d’altres entitats i organitzacions que intervenen directa o indirectament amb les persones del col·lectiu, tant a través de la intervenció directa, com de la orientació d’altres professionals.
  • Orientar a les famílies dels infants i adolescents atesos al centre i acompanyar-los en el creixement dels seus fills/es, donant-los eines per a intervenir i comprendre, especialment en els moments de dificultat

P1140254 P1140300P1140312 P1140268

P1140275 DSCN5366