L’equip de professionals del Centre de Tractaments està format per professionals dels camps de la psicologia, la salut i l’educació, especialitzats en les diferents disciplines clíniques i amb experiència en el camp dels TEA i els Trastorns Generalitzats del Desenvolupament, la qual cosa ens permet poder oferir als nostres usuaris els diferents tipus de tractaments.

Actualment integren aquest equip: 1 psiquiatra, 11 psicòlegues, 2 logopedes, 1 psicomotricista, 2 musicoterapeutes i 1 artterapeuta.

El Centre de Tractaments disposa dels següents serveis:

 • Diagnòstic diferencial i segones exploracions diagnòstiques
 • Seguiment i orientació a les famílies i a professionals
 • Tractaments:
  • Psicoteràpia
  • PsicomotricitatLogopèdia
  • Psicomotricitat
  • Artteràpia
  • Musicoteràpia
  • Joc terapèutic
  • Farmacològic
  • Teràpia familiar
  • Psicoteràpia a membres de la família
  • Grups terapèutics (infants i familiars)
  • Grups d’auto-ajuda per a pares i mares
  • Seguiment i suport a domicili