El  Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet és una escola específica per infants amb autisme, que fou creada el 1974 amb la voluntat d’oferir serveis específics, per donar resposta a les necessitats dels infants amb Trastorns Generalitzats del Desenvolupament i les seves famílies, dins l’àmbit pedagògic, psicològic-psiquiàtric i social.

És aquesta trajectòria la que ens avala com a primer centre específic a l’estat espanyol i ens ha fet ser un referent per a professionals dels diferents àmbits que treballen amb infants amb TGD (autisme, asperger,…)

Tasca que ha estat reconeguda pel Departament d’Educació considerant-nos com a centre específic a la ciutat de Barcelona.

El nostre centre és d’iniciativa privada, està concertat pel Departament d’Educació i tenim conveni amb el Departament de Salut.

 

  Taller dibuix 1 Taller cuina 5

                                Taller hort 1