L’horari dels nostres alumnes és de 9:30 a 16:30 hores. Inclòs el menjador (de 13 a 14 hores).
En els casos dels alumnes que fan escolaritat compartida amb altres centres educatius, l’horari s’establirà segons consti en el document  oficial realitzat per les dues escoles i autoritzat per l’EAP i el Departament d’Educació.

Calendari escolar pel curs 2008-2009. Marcat pel Departament d’Educació:

  • 15 de setembre 2008: inici de les classes
  • 19 de desembre 2008: últim dia primer trimestre          
  • 8 de gener 2009: comença segon trimestre
  • 3 d’abril  2009: últim dia segon trimestre
  • 14 d’abril  2009: comença tercer trimestre
  • 23 de juny 2009: acaba el curs

Festius: els determinats pel Departament de Treball i Indústria

Dies de lliure disposició: 10 d’octubre 2008, 23 de febrer 2009 i 20 de març de 2009.

L’equip educatiu-terapèutic desenvolupa la seva activitat des de les 9h fins a les 16,30h. Aquest horari compren l’activitat educativa pròpiament dita i totes les tasques de programació, control i seguiment de cada nen i nena. Per tal d’atendre  les necessitats que surten al llarg del curs (supervisió alumnes pràctiques, coordinació amb d’altres equips, etc.) aquest horari es veu ampliat.