Abordem el tractament dels nostres infants des d’una comprensió dinàmica: entenent els seus processos; ajudant-los a créixer i a  vèncer les seves pors;  acompanyant-los en les activitats funcionals; creant al seu voltant situacions de relació i comunicació; respectant les seves formes d’interacció però oferint models compartits per tothom i –sobretot- creant, facilitant i adaptant situacions i activitats perquè puguin gaudir del seu entorn.

Els objectius en la seva essència no han variat des de la seva fundació. Aquests es concreten en:

  • Diagnosticar i tractar els nens i nenes amb Trastorns Generalitzats del Desenvolupament.
  • Assessorar a professionals relacionats amb aquests infants.
  • Orientar les famílies i acompanyar-les en el creixement dels seus fills.

Com a escola, seguim els currículums d’Infantil i Primària marcats pel Departament d’Educació, amb modificacions significatives i molt significatives per poder donar resposta als nostres alumnes. També hem creat un currículum de pre-requisits i un de Primària Funcional, per acostar les activitats d’ensenyament-aprenentatge a les necessitats d’alguns dels nens i  nenes que atenem a Carrilet.