Durant els últims anys, hi ha hagut un gran avenç en la detecció precoç del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Al Centre de Recerca i Formació de Carrilet, existeix un equip de treball multidisciplinar per aprofundir en la detecció dels senyals d’alarma i la intervenció durant la primera infància. L’equip està format per psicòlogues, logopedes, pediatres i psicomotricistes de Carrilet, de CDIAPs i d’un Equip d’Atenció Primària.

Al llarg d’aquests temps s’han realitzat diversos estudis de recerca que han resultat en accions de formació i sensibilització dirigides a professionals i en la publicació de diversos articles científics.

Ens plau compartir amb vosaltres un díptic informatiu de senyals d’alarma de TEA durant el primer any de vida. Això ha estat possible gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament de Barcelona.

Esperem que sigui del vostre interès!

Sota del díptic trobareu la versió per imprimir en català, castellà i anglès i un qüestionari de valoració del mateix

 

Díptic senyals d’alarma en TEA (versió per imprimir)

Díptico Señales Alarma TEA castellano (versión imprimir )

Early Signs of Autism (to print)

QÜESTIONARI DE VALORACIÓ

Autores:

Marina Mestres Martorell (psicòloga i fisioterapeuta), Lourdes Busquets Ferré (psicòloga), Paloma Muñoz Alonso (logopeda), Noelia Muriel López (psicomotricista), Nagore Español Roca (pediatra), Júlia Miralbell Blanch (neuropsicòloga).

Disseny i il·lustració:

Gemma Grandia i Cristina Benítez